Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in ons land. Heeft u diabetes dan ontvangt u mogelijk een vergoeding voor voetzorg. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding hangt af van de Simm's classificatie en het zorgprofiel welke u krijgt toegekend. 

De Simm's classificatie geeft aan hoeveel risico u loopt op het krijgen van een complicatie aan uw voeten. Het zorgprofiel wat daaraan gekoppeld wordt, beschrijft de hoeveelheid en het soort voetzorg wat nodig is om dat te vóórkomen. Het gaat hier om medisch noodzakelijke voetzorg en niet om cosmetische voetzorg.

 

Onder medisch noodzakelijke voetzorg wordt onder andere verstaan:
-    het verwijderen van likdoorns en eelt;
-    het dun maken van schimmelnagels;
-    het verzorgen van ingroeiende teennagels.
 
Van iedere diabetespatiënt worden één keer per jaar de voeten gescreend door de huisarts of diens praktijkondersteuner. De uitslag van de screening bepaalt de Simm's-classificatie met het bijbehorende zorgprofiel.

 

De patiënten vanaf  Simm's 1 én met een Zorgprofiel 2 worden voor een intake doorverwezen naar een podotherapeut. De podotherapeut doet verder voetonderzoek en bepaalt hoeveel en welke zorg een patiënt nodig heeft voor de rest van het lopende jaar. In veel gevallen zal een pedicure gevraagd worden de voeten samen met de podotherapeut te gaan verzorgen.

 

Behalve Jacqueline Doorn en Pauline Dullaert zijn alle pedicures van Medisch Pedicures Drechtstreek aangesloten bij ZGWA zorggroep. Deze zorggroep is een organisatie van huisartsenpraktijken die samen met ketenpartners kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg biedt aan jaarlijks circa 30.000 patiënten uit de regio Drechtsteden en de West-Alblasserwaard. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is het van belang dat u naar een pedicure gaat die aangesloten is bij zorggroep ZGWA.